מעמד שולחני מגנטי – דולר

מעמד שולחני מגנטי – דולר